Význam svorky v praktickém životě

Ačkoli se nezdají být kritickou součástí vnitřní konstrukce budov nebo vodovodních systémů, svorky plní velmi důležitou funkci, která drží vedení na místě, zavěšuje je nebo udržuje potrubí v bezpečí.Bez svorek by se většina potrubí nakonec rozbila, což by vedlo ke katastrofálnímu selhání a značnému poškození bezprostředního okolí.

152

Trubkové svorky, které fungují jako základní forma upevnění nebo stabilizace potrubí všeho druhu, se v průběhu let vyvinuly od jednoduché aplikace lana nebo řetězů až po vyrobené díly, které lze použít v různých situacích a podmínkách.Trubkové svorky jsou v zásadě navrženy tak, aby udržely trubku nebo segment potrubí na místě, buď na konkrétním místě, nebo zavěšené ve vzduchu.

Mnohokrát musí potrubí a související potrubí procházet dutinami,stropprostory, suterénní chodníky a podobně.Aby vedení nepřekáželo v místech, kde by se lidé nebo věci pohybovali, ale aby stále vedly vodovodní potrubí skrz oblast, musí být vytaženy vysoko na stěny nebo zavěšeny na strop.

153everbilt-repair-clamps-6772595-c3_600

 

To se provádí sestavou tyčí připevněných ke stropu na jednom konci a svorek na druhém.V opačném případě jsou trubky upevněny svorkami ke stěnám, aby je udržely ve vysoké poloze.Žádná jednoduchá svorka však nebude fungovat.Někteří musí být schopni měřit teplotu rukou.Každá svorka musí být zajištěna, aby se zabránilo kývání v potrubí.A musí být schopni řešit změny dilatace v kovovém potrubí, které mohou průměr zvětšit nebo zmenšit chladem nebo teplem.

Jednoduchost objímky na potrubí skrývá, jak důležitou funkci plní.Tím, že udržuje vodovodní potrubí na místě, pomáhá zařízení zajistit, aby kapaliny nebo plyny pohybující se uvnitř zůstaly tam, kam patří, a dorazily na zamýšlená místa určení.Pokud by se potrubí uvolnilo, tekutiny uvnitř by se okamžitě rozlily do bezprostředního okolí nebo by plyny podobným způsobem kontaminovaly vzduch.U těkavých plynů může dokonce dojít k požáru nebo výbuchu.Takže svorky slouží zásadnímu účelu, žádný argument.

 

 


Čas odeslání: 20. července 2022